לאור פניות שקיבלנו מנציגי הקיבוצים בדבר הצורך בניהול תהליך מקצועי להשגת מימון משותף, תנועת הקיבוץ הדתי מקדמת מיזם שמטרתנו לספק מימון בתנאים מיטביים.

אופן פעולת המיזם נעשה ע"י איגום צרכי המימון של הקיבוץ (קהילה ועסקים), מפעל, חבר הקיבוץ, תושב וגופי התנועה ו"אריזתו" בתצורה שתאפשר להנהלות הבנקים להבין את יתרונות העסקה ולאפשר פיתוח ע"י מימון בתנאים מיטביים.

לצורך כך התנועה גייסה בעלי מקצוע שידעו להביא ערכים מוספים בהיבטי המימון והביטחונות השונים.

שותפים במיזם: גל שטייגר (יועץ הבנקאות של התנועה), אריה הרמן (מנכ"ל ביטוח חקלאי לשעבר ויועץ הביטוח של התנועה, עו"ד כרמית דורון יועצת המשפטית של התנועה הקיבוצית) ועו"ד ענבר רייכר.

מיזם המימון נולד מצורך לעזור לחברי הקיבוצים לבנות את ביתם, אנו פועלים עבורם ולטובתם תוך שמירה על האינטרסים הכלכליים שלהם בלבד.